Dina Elitfönster kommer att leva länge

Tack vare den omsorg som läggs ned på materialval och konstruktion, är fönstren mycket robusta och motståndskraftiga i både stomme, ytbehandling och beslagning. Elitfönster börjar inte kärva och hänga ned sig efter några år utan fungerar alltid problemfritt. Vi lovar att du kommer att ha glädje av dina nya fönster i många år framöver.

För fönster som beställs täckmålade eller färdiglaserade på fabrik gäller en trefaldig 10-årsgaranti mot rötskador i virket, på beslagens funktion och mot kondens mellan glasen i isolerrutan. Ingen annan fönstertillverkare erbjuder en så utbyggd och heltäckande kvalitetsgaranti!

Vi kan dock inte garantera själva ytbehandlingen, dvs målningen, eftersom dess livslängd varierar mycket kraftigt beroende på fönstrets placering.

På obehandlade fönster gäller 10 års garanti på fönstrets inklusive beslagens funktion, samt mot kondens mellan glasen i isolerrutan.

Garantin förutsätter att skötsel och underhåll av fönstret har utförts på ett normalt sätt. Därför bör en översyn av underhållsbehovet göras varje år.

Elit Fönster AB:s garanti
Under förutsättning att Elit Fönster AB:s anvisningar om lagring, montering, skötsel och underhåll följs lämnar Elit Fönster AB garanti i enlighet med ABM 92, § 17 enligt följande:

”Om inte annat föreskrivs i övriga avtalshandlingar ansvarar säljaren för fel i varan som framträder inom två år från varans avlämnande. Har varan levererats till ett projekt för vilket slutbesiktning skall ske, räknas angiven tid från den dag projektet blivit godkänt. Säljaren är inte ansvarig enligt första stycket om han gör sannolikt att felet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller bristfällig lagring, hantering eller montering av varan eller på annat förhållande som kan hänföras till köparen” Under förutsättning att Elit Fönster AB:s anvisningar om lagring, montering, skötsel och underhåll följs, lämnar Elit Fönster AB dessutom 10 års garanti i Sverige på impregnerade och i fabrik ytbehandlade fönster och fönsterdörrar.

• Mot rötskador i virket
• Mot kondens mellan glasen i isolerrutor
• På fönstrets inklusive beslagens funktion

 

 

 

till första sidan